Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag er en medlemseid organisasjon med over 19.000 personer tilknyttet oss gjennom sitt medlemskap.

Forvaltningsmassen er i dag over 360 boligselskaper (tilknyttede borettslag, frittstående borettslag, boligstiftelser og sameier) og mer enn 7.500 boliger fordelt på 11 kommuner rundt om i Telemark og Vestfold.

Hovedtyngden av vår forvaltningsmasse ligger i Porsgrunn, Bamble og Skien.

Vi er i dag 30 ansatte og er organisert i fire avdelinger - Stab, Medlemsservice, Økonomi og Teknisk. PBBL er ledet av direktør Morten Borge.

Økonomisjef Tor Rådstoga, leder Medlemservice, Cathrine Christensen, direktør Morten Borge, markedssjef Lars Christensen og teknisk sjef Knut Rugtvedt.