Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag er en medlemseid organisasjon med over 20.000 personer tilknyttet oss gjennom sitt medlemskap.

Forvaltningsmassen er i dag over 380 boligselskaper (tilknyttede borettslag, frittstående borettslag, boligstiftelser og sameier) og mer enn 7.700 boliger fordelt på 13 kommuner rundt om i Telemark og Vestfold.

Hovedtyngden av vår forvaltningsmasse ligger i Porsgrunn, Bamble og Skien.

Vi er i dag 32 ansatte og er organisert i fire avdelinger - Stab, Bolig og Medlem, Økonomi og Byggteknisk. PBBL er ledet av direktør Morten Borge.

Økonomisjef Tor Rådstoga, leder Medlemservice, Cathrine Christensen, direktør Morten Borge, markedssjef Lars Christensen og teknisk sjef Knut Rugtvedt.