For at vi skal kunne sende deg vårt medlemsblad, medlemskort og annen informasjon er det viktig at vi har et oppdatert adresseregister. Det er derfor fint at du tar deg tid til å melde i fra til oss om ny adresse.

Personalia
Gammel adresse
Ny adresse

Husk å melde i fra til Posten

I tillegg til å melde i fra om adresseendring til oss, så må du også melde i fra til Posten.

Adresseendring - posten.no