Adresseendring

Er du på flyttefot? Har du husket å melde flytting?


For at vi skal kunne sende deg vårt medlemsblad, medlemskort og annen informasjon er det viktig at vi har et oppdatert adresseregister. Det er derfor fint at du tar deg tid til å melde i fra til oss om ny adresse.

Takk for din henvendelse

Takk for at du har meldt i fra om adresseendring.
Du vil straks motta en kvittering på e-post.

Personalia
Navn er påkrevd
Medlemsnummer er påkrevd
E-postadresse er påkrevd
Gammel adresse
Adresse er påkrevd
Ny adresse
Adresse er påkrevd
Ugyldig postnummer
Oppgi datoThe form contains errors

  • {{validation.errorMessage}}

Husk å melde i fra til Posten

I tillegg til å melde i fra om adresseendring til oss, så må du også melde i fra til Posten.

Adresseendring - posten.no