Du kan melde inn barn eller barnebarn - eller en annen du vil glede. Foruten medlemsfordeler med rabatter på en rekke varer og tjenester, gir medlemskapet forkjøpsrett på bruktboliger tilknyttet boligbyggelaget, og i nye boligprosjekter.

Innmelding
Innmeldingen koster: kr 700,- (Andel kr 500,- og Årskontingent kr 200,-)
I perioden 1.okt - 31.des betales kun andelen.

Årskontingent
Deretter betaler du en kontingent på kr 200,- pr. år.

Gi gavemedlemskap

Informasjon

Medlemsfordeler
I tillegg til forkjøpsretten får du som medlem i PBBL tilgang til en rekke medlemsfordeler. Benytter du deg av medlemsfordelene sparer du fort inn medlemskontingenten. Trykk her for mer informasjon om disse medlemsfordelene!

Betalingsbetingelser
Medlemskap og ansiennitet er gjeldende fra den dagen betalingen er registrert.

Våre betalingsløsninger følger nasjonale og internasjonale sikkerhetsstandarder. Klikk på logoene for mer informasjon:

Betales til:
Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag
Org. nr. 947 173 219