Brekkeby Hage

Skoleområdet på Brekkeby i Skien sentrum forvandles nå til en grønn oase med moderne hjem! 50 nye hjem er ferdigstilt! Kontakt prosjektmegler for å oppleve de ledige boligene!
Areal
Fra 70 til 150 kvadratmeter BRA m²
Antall enheter
50 fordelt på 3 bygg
Boligtype(r)
Leiligheter

Litt om prosjektet

Vi gleder oss over å kunne introdusere det nye boligprosjektet nær hjertet av Skien. Brekkeby Hage blir en grønn oase på byens ærverdige skoleeiendom. Prosjektet har en helt spesiell beliggenhet midt mellom etablerte villaområder og sentrumsnære fasiliteter. Nabolaget til Brekkeby Hage er villaområder og sjarmerende sentrumsgater. Byens mange tilbud ligger kun et steinkast unna. Med moderne bolig i vårt prosjekt får du et utgangspunkt for en ny, annerledes og enklere hverdag. Stadig flere ønsker å bo nære sentrum. Bo der det skjer, i en leilighet med komfort og gode planløsninger, og med kort avstand til byliv, spisesteder, aktiviteter og kultur. I Brekkeby Hage vil du bo sentralt, samtidig blir prosjektet utformet som en grønn oase hvor du kan trekke deg tilbake fra byens summende liv.

BO NÆR HJERTET AV SKIEN

Det første byggetrinnet av Brekkeby Hage omfattet 50 leiligheter fra 70 til 150 kvadratmeter BRA. Alle leilighetene får private balkonger eller hager. Flere av boligene blir gjennomgående med balkong på to sider. Prosjektet har mange fasiliteter. Parkeringskjeller under bakken med heis opp til leilighetene, mulighet for ladestasjoner for elbil, tilrettelegging for sykkel og flere trivelige fellesarealer med grønne rammer bidrar til å gjøre Brekkeby Hage enda mer attraktiv som ditt nye hjem. Prosjektet blir utsmykket med flotte fellesarealer og uteområder, som er preget av mye grønt og frodig vegetasjon. Flere av leilighetene har også naturlige privatiserte hageområder. Den arkitektoniske utformingen av de nye byggene i prosjektet er preget av respekt for Latinskolen.

UNIKE HJEM

Det er bygd 50 nye leiligheter i Brekkeby Hage. I tillegg vil den gamle og ærverdige Latinskolen settes i stand og forvandlet til nye, unike hjem. Leilighetene i prosjektet vil ha stor variasjon i både størrelse og utforming. Det første byggetrinnet består av ett bygg med 18 leiligheter. I underetasjen blir det parkeringskjeller med sportsboder og heis opp til leilighetene.

VAKKER OG VERDIG

Før Latinskolen flyttet til Brekkeby lå den nede i sentrum, nær Broene, hvor støyen fra sagbrukene og
fabrikkene gjorde det vanskelig for elevene å få med seg undervisningen. Ikke uten grunn husket Henrik Ibsen Skien som fossedurens og de hvinende sagbladenes by. Den gamle Latinskolen var i dårlig forfatning og elevtallet var økende. Behovet for en ny skole var åpenbar og debatten om hvor den skulle ligge raste i mange år. Valget falt på en tomt i et av byens fornemste og vakreste strøk, Brekkeby. I slutten av 1878 la den landskjente arkitekten Henrik Thrap-Meyer frem tegningene av den nye Latinskolen. Thrap-Meyer hadde også tegnet Kristiansand domkirke og Victoria Terrasse i Oslo. Den høytidelige innvielsen av Latinskolen fant sted 19. februar 1883. Bygningens eksteriør var preget av tysk nyrenessanse med kraftig markert takgesims og en prektig inngangsportal, som senere måtte fjernes for å få plass til flere klasserom. Mange regner Latinskolen som et av Skiens vakreste bygg og den har i alle år vært med på å prege byen på en positiv måte. Når området nå skal forvandles boliger blir Latinskolen det naturlige midtpunktet i byens nye kvartal.

 

 

 

Visning

Ta kontakt med prosjektmegler for privatvisning i de ledige leilighetene!

Kontakt megler

Prosjektmegler 

Thomas André Hansen

982 04 224

Prosjektmegler

Ingrid Reisjø

991 56 751