Borettslaget får en profesjonell partner
Kunnskap om entrepriseformer og entrepriserett
Kunnskap om lover og forskrifter
Lang erfaring i å jobbe mot entreprenører
Lang erfaring i å ivareta ulike hensyn i et bofellesskap
Det er mange hensyn å ivareta for at en byggesak skal bli vellykket. Vi har erfaring med å jobbe mot profesjonelle entreprenører og å håndtere hensynet til borettslag og beboere. Rehabilitering av for eksempel bad er en omfattende prosess. Det er et stort ansvar for styret og det griper inn i alle beboernes leiligheter og privatliv. Vi erfarer at flere og flere styrer ser fordelen av å ha en profesjonell samarbeidspartner. 

I alle typer byggesaker hjelper vi med:

  • Budsjett
  • Anbudsbeskrivelse
  • Kontraktsforhandlinger
  • Byggeoppfølging
  • Overtakelse
  • Garantibefaringer

En god beskrivelse av borettslagets ønsker og hensikt med en byggesak er avgjørende for et vellykket resultat. Når så arbeidene settes i gang følger vi opp dette og sørger for at alt blir fagmessig utført og at tidsfrister overholdes. Vi hjelper dere med å ivareta boligselskapets interesser og gjør byggesaken så enkel som mulig for styret.

Budsjettering i prosjektet er en viktig del av arbeidet og sammen med økonomiavdelingen i PBBL hjelper vi styret med å sette opp finansieringsplan og finne det riktige nivået på felleskostnadene.

Alle bygningsdeler har en forventet levetid. Vi vet at mange starter arbeidet med vedlikehold og rehabilitering for sent. Det er på lang sikt dyrt og skaper uventede hendelser og arbeid for styret og beboere som blir rammet, eksempelvis av vannlekkasjer.

Noen kommer til oss underveis i prosjekter eller etter fullført prosjekt med problemer. Det kan være at arbeidet ikke er fagmessig utført, arbeidet ikke fullført, overskridelse av kostnader eller at utfører ikke tar ansvar for feil eller mangler som boligselskapet har krav på at blir rettet. Dette skaper mye frustrasjon, tar mye tid og er dyrt. Ved å ha en profesjonell byggeleder som følger prosjektet hele veien er dere langt mer sikre på at jobben blir kontrollert i alle faser og eventuelle feil og mangler avdekkes på tidlig. Vi vet hva som kreves og hvordan utførelsen skal være, og vi gjør kravene gjeldene på vegne av boligselskapet.

Knut Rugtvedt, leder Byggteknisk avdeling.