PBBL gir midler til bedre bomiljø!

Tradisjonen tro, så kan alle boligselskapene som er knyttet til PBBL nå søke om midler til ulike tiltak som bidrar til et bedre bomiljø. Søknadsfristen i år er 30. november!
onsdag 13. september 2023

Et av boligselskapene som søkte om midler i fjor var Hovenga Allé borettslag i Porsgrunn. – Ja, borettslaget vårt har lenge hatt et ønske om å lage en petanquebane. Vi har selvsagt latt oss inspirere av turer til sydlige strøk og ikke minst den flotte banen som Klosterhagen III borettslag i Skien har anlagt, forteller primus motor Kjell Øino med et smil. – Borettslaget satte ned en egen gruppe som har jobbet med dette prosjektet. Det er mange detaljer som må plass, men nå er vi endelig i mål! Tirsdag 13. september sørget styreleder Anne Tilly Aas og direktør Morten Borge ved PBBL for at vår nye petanquebane fikk en høvelig åpning. Vi er sikre på at dette prosjektet kommer til å øke trivselen i laget vårt og skape en hyggelig arena for sosialt samvær! Petanque minner mye om det mer kjente kulespillet boccia. Spillet er i seg selv ganske enkelt, så alle kan bli med. Det er dessuten utrolig sosialt! 

Kreativitet

-Prosjektet til Hovenga Allé er et godt eksempel på tiltak vi ønsker å støtte, sier Anne Tilly Aas. – PBBL er opptatt av å skape mer boglede, derfor deler vi årlig ut midler til gode bomiljøtiltak. I fem år nå har vi delt ut disse midlene. Tidligere søknader har omfattet alt fra utsmykning av fellesarealer til utvikling av grønne møteplasser. Her er det kreativiteten som egentlig setter grenser. Alle boligselskapene, både borettslag og sameier, som har PBBL som forretningsfører, kan søke om midler fra PBBL Bedre Bomiljø. Vi skal gi tilskudd til gjennomføring av ulike tiltak eller gi støtte til prosjekter som fullføres i løpet av 2023. Vårt håp er at PBBL Bedre Bomiljø kan være et lite bidrag til arbeidet med tiltak som øker trivsel og boglede rundt om i boligselskapene. Vi oppfordrer alle til å søke om midler til spennende prosjekter rundt om i boligselskapene!

Søknadsfrist

Søk om midler fra PBBL Bedre Bomiljø! Alle boligselskaper som har PBBL som forretningsfører, både borettslag og sameier, kan søke. Søknadsfristen for 2023 er torsdag 30. november. Kontaktperson er markedssjef Lars Christensen: lc@pbbl.no.

 

På bildet 1:

Anne Tilly Aas, styreleder ved PBBL, klippet «snoren»til den nye petanquebanen.

På bildet 2:

Morten Borge, direktør ved PBBL, bidro på åpningen av petanquebanen.

På bildet 3:

Petanquegruppa til Hovenga Allé gleder seg over at prosjektet er i mål: Freddy Nilsen, Arild Bråthen, Kjell Øino og Sondre Ditlefsen.

På bildet 4:

Kjell Øino tester formen på den nye banen.

På bildet 5:

Helge Tankred Olsen, leder av Klosterhagen III som har egen petanquebane, fikk teste den nye banen.

På bildet 6:

I tilknytning til banen har man satt opp tre benker slik at beboerne kan nyte spillet.

På bildet 7:     

Petanque passer for både liten og stor.