Nå er de nye PBBL-bussene her!

Hvordan er formen på boligmusklene? Mange har startet det nye året med ambisjoner om å komme i bedre form. Så hvor sterkt stiller du i boligkampen?
fredag 02. februar 2024

PBBL sine velkjente James Bond-busser viker i disse dager for en ny kampanje, som fokuserer på vår viktigste medlemsfordel: Forkjøpsretten. Bruken av forkjøpsretten stiger og synker i takt med konkurransen i boligmarkedet. De siste årene har bruken av forkjøpsrett økt. På landsbasis viste statistikken for 2022 at 18 prosent av boligene ble tatt på forkjøpsrett, mens PBBL sine tall viste at 36 prosent av boligene ble tatt på forkjøpsrett. Med andre ord: Forkjøpsretten er viktigere her i Grenland enn i Norge generelt. Salget av brukte boliger i tilknyttede lag har ligget på det samme nivået de siste årene – rundt 450 boliger. Med et medlemskap står du sterkere i kampen om å sikre deg en av disse boligene eller en bolig i de nye prosjektene som PBBL er involvert i. Og husk - for hvert år som går vokser musklene (ansienniteten)!

Cathrine, Hanne, Knut, Lars og Morten fronter den nye kampanjen til PBBL. Skiltmaker Haugen på Rødmyr sørger for at det glade budskapet blir klistret opp på bussrompene. Daglig leder Per Haugen ved Skiltmaker Haugen med en av de nye PBBL-bussene.