Bli kjent med Kirkejordet Borettslag - samarbeid siden 1995!

Borettslaget på Vestsiden med fokus på fremtidig og løpende vedlikehold, samt sikre økonomisk sikkerhet for beboere. Nytt prosjekt på gang i 2024!
fredag 26. januar 2024

Kirkejordet Borettslag har hatt samarbeid med PBBL Byggteknisk siden 1995!

I borettslaget på Vestsiden fra 1984 har styreleder Rolf Talleivsen god kontroll! Borettslaget har gjennom en årrekke vært tilknyttet PBBL sin tekniske forvaltningsavtale, og gjennom vår Prosjektleder Geir Rune Lien, har de sammen hatt fokus på fremtidig og løpende vedlikehold. Geir Rune kommer på besøk hvert andre år, går en tilstandsbefaring og vurderer den fremtidig vedlikeholdsplanen. Økonomisk sikkerhet for beboerne har stått i fokus. – Arbeidene vi gjorde i 2016 klarte vi å utføre uten å øke felleskostnadene takket være god rådgivning, forteller Rolf.

I 2016 melde behovene for utskiftning av vinduer og dører, utskiftning av kledning og maling. Samtidig ble det sammen med Geir Rune lagt en plan for prosjektet de nå skal i gang med. I 2023 ble kledning malt på nytt i henhold til vedlikeholds intervallet og i år skal de i gang med utskiftning av yttertak og rehabilitering av balkonger. - Vi skal ta dekkene og meisle påstøpen. Ny påstøp med membran, flislegge, nytt fall og takrenne på utsiden. Rekkverkene skal skiftes ut. Det blir en ny fasade!

-Jeg er kjempefornøyd med samarbeidet med Geir Rune og dere, og vi har vært et i tospann både i 2016 og nå, avslutter Rolf.

Med en teknisk forvaltningsavtale med PBBL sikrer vi at styre og borettslaget er i trygge hender. Gjennom tilstandsbefaringer, utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og budsjettering vil borettslaget være rustet til å møte både de fremtidig og løpende tiltakene som kommer.