13 nye boliger på Smietangen!

Nå har vi lansert to nye sjøhus på Smietangen i Langesund: Galicia og Vigør. PBBL sine medlemmer kan melde forkjøpsrett!
fredag 27. mai 2022

Det bygges for fullt på Smietangen. De to første byggetrinnene ble ferdigstilt i fjor og beboerne her har funnet seg godt til rette. Entreprenøren, Peab, er nå godt i gang med de fem byggene i byggetrinn tre og fire: Bahia, Cementine, Cabo Frio, Ceara og Amazonas. – Så langt i 2022 har det vært mange salg og stor interesse for de ledige leilighetene, konstaterer Hanne. - Ceara er utsolgt og nå er det kun en ledig bolig igjen i Bahia, Cabo Frio og Amazonas, derfor passer godt å kunne lansere 13 nye leiligheter!

Galicia
Sammen byr sjøhusene Galicia og Vigør på fem ulike boligtyper med mange spennende planløsninger. – Sjøhuset Galicia får tre etasjer med tre leiligheter i hver. Den minste leilighetstypen er 54 kvadratmeter BRA, deretter har vi en type på 72,9 kvadratmeter BRA. Den største er på 85,9 kvadratmeter BRA. Dette bygget blir liggende vendt mot vest og Kongsåsen, noe som sikrer både utsikt og godt med sol.

Vigør
Det minste av de nye byggene, sjøhuset Vigør, består av kun fire leiligheter fordelt på to etasjer. - Det blir to størrelser: 67,9 og 95,8 kvadratmeter BRA. De minste leilighetene får balkonger og utsikt vendt mot sør, mens de største boligene får to balkonger. Totalt er fire av boligene i Galica og Vigør uten boplikt.

Forkjøpsrett og visning
Medlemmer av PBBL har forkjøpsrett til boligene i Smietangen 5. Frist for å melde forkjøpsrett er onsdag 9. juni klokken 12.00. Velkommen til visning på byggetomta onsdag 1. juni klokken 12.00.