Det arbeides nå på spreng med å få det første byggetrinnet av Smietangen klart for lansering. – Vi er snart i mål med utformingen av leilighetene, avslører prosjektmegler Hanne Eriksen Davik. – De nye 3D-skissene gir en liten indikasjon på hvor fantastisk dette prosjektet kommer til å bli!

 

Tekst:

Å forvandle et så stort område som Smietangen fra industri til bolig er en tøff utfordring. - Prosjektet omfatter mer enn 100 boliger og mange bygg. Det betyr at vi må dele prosjektet opp i flere trinn, fortsetter Hanne. - Det første byggetrinnet vil bestå av bygg i den nordre delen av Smietangen, noe som også er et naturlig startsted i forhold til selve byggeprosessen. Selv om vi har valgt å jobbe med et knippe spesifikke bygninger, må vi samtidig tenke på prosjektet som en helhet. Valgene vi gjør nå, kommer til å få konsekvenser for hele prosjektet.

 

Enorm interesse

 

Hanne har vært involvert i noen av de største og viktigste boligprosjektene i Grenland de siste årene. Bare i Porsgrunn har hun hatt ansvaret for salget av boligene i Porselen Brygge, Norrøna Brygge, ØYA, SkomværKvartalet og Frednes Brygge. - Interessen for disse prosjektene har vært stor, men den kan ikke måle seg med pågangen vi har opplevd i forbindelse med Smietangen. Selvsagt er det mange i Grenland som har meldt sin interesse, men jeg har også registrert et stort antall interessenter som bor utenfor vårt fylke. En av årsakene til dette er at en viss andel av leilighetene på Smietangen vil bli solgt uten boplikt. Flere tenker nok at en bolig her blir et flott alternativ til en hytte i skjærgården. Den unike beliggenheten til prosjektet gjør også at folk utenfor Bamble vurderer å bosette seg i Langesund.