Ventetiden er endelig over. - Ja, nå lanserer vi det første byggetrinnet av det unike boligprosjektet i Langesund. Først ut er 32 boliger fordelt på 3 bygg. 10 av disse boligene er uten boplikt, forteller eiendomsmegler Hanne Eriksen Davik ved PBBL. Mer enn 400 personer har meldt interesse for Smietangen, noe som må være ny rekord for et boligprosjekt i Grenland. Nå får de muligheten til å realisere drømmen om et nytt og sjønært hjem. - Smietangen er et unikt prosjekt. Vi gleder oss til å kunne presentere de nye boligene. Det siste året har det vært jobbet hardt for å komme i mål med en lansering denne høsten, fortsetter Hanne. – Lørdag 27. oktober lanserer vi Smietangen og medlemmene kan begynne å melde forkjøpsrett.

 

Det første byggetrinnet

 

De første boligene som legges ut for salg er fordelt på 3 bygg, som alle ligger i den nordøstlige delen av Smietangen. - I prosjektets signalbygg, SPIRET, blir det 22 leiligheter fordelt på 10 etasjer. De resterende boligene er fordelt på 2 Sjøhus – Kraakerø og Terneskjær, som er oppkalt etter to av fartøyene som en gang ble bygd på Smietangen. Terneskjær ligger nærmest sjøen og har 8 boliger fordelt på 4 etasjer. Kraakerø har 2 etasjer og 4 leiligheter.     

 

Forkjøpsrett

 

Medlemmer av PBBL har forkjøpsrett til 22 av boligene på Smietangen fordelt på alle 3 byggene. For disse boligene er prinsippet enkelt: Det medlemmet som har lengst ansiennitet får velge leilighet først. - Våre medlemmer kan melde forkjøpsrett fra 27. oktober og frem til fredag 9. november klokken 12.00. Dette kan man gjøre digitalt – via hjemmesiden til prosjektet, eller ved å fylle ut et eget skjema som leveres PBBL.

 

Boliger uten boplikt

 

10 av boligene på Smietangen blir uten boplikt. - På disse boligene blir det budgiving, forklarer Hanne. - Alle blir lagt ut til en startpris, og det høyeste budet får tilslaget på boligen. Tidsfristen på budene må minst være 2 timer. Planen er å legge disse boligene ut for salg fra mandag 5. november.     

 

Båtplasser

 

Smietangen er ikke bare et nytt boligprosjekt. For Langesund blir dette en ny bydel. - Totalt omfatter dette prosjektet rundt 120 boliger fordelt på rundt 18 ulike bygg. Alle bilene får plass i et eget parkeringsanlegg, noe som sikrer et grønt og trivelig bomiljø. Alle boligene vil dessuten få tilbud om kjøp av egen båtplass.

 

Informasjonsmøte

 

Hele prosjektet blir presentert på et informasjonsmøte på Quality Hotel Skjærgården torsdag 1. november klokken 18.00. – Her kommer vi til å presentere de ulike byggene og alle leilighetene. Du er hjertelig velkommen til dette møtet i Langesund!