Det er en glede å kunne lansere det første byggetrinnet av Smietangen. Her finner du 32 boliger fordelt på 3 bygg: Signalbygget SPIRET med 22 leiligheter fordelt på 10 etasjer. Sjøhuset Terneskjær med 6 leiligheter fordelt på 4 etasjer. Sjøhuset Kraakerø med 4 leiligheter fordelt på 2 etasjer. 22 av boligene har boplikt. Disse har medlemmer av PBBL forkjøpsrett til. Frist for å melde forkjøpsrett er fredag 9. november klokken 12.00. Meld forkjøpsrett på prosjektets hjemmeside: smietangen.no! 10 av boligene er unntatt boplikt. Disse blir det budrunde på. Budrunden starter mandag 5. november klokken 09.00. Velkommen til informasjonsmøte om prosjektet på Quality Hotel Skjærgården torsdag 1. november klokken 18.00.