PBBL støtter arbeidet for bedre bomiljø!

Nå kan alle boligselskapene som er knyttet til PBBL søke om midler til tiltak for bedre bomiljø. Søknadsfristen i år er 30. oktober!
torsdag 08. september 2022

Hvert år deler PBBL ut midler til gode bomiljøtiltak. - Vi er opptatt av å skape mer boglede, derfor oppfordrer vi styrene i alle boligselskapene om å søke til å midler til prosjekter som styrker bomiljøet, påpeker markedssjef Lars Christensen. - Dette er det fjerde året vi deler ut slike midler. Tidligere har søknadene omfattet alt fra utsmykning av fellesarealer til utvikling av grønne møteplasser. Her er det bare kreativiteten som setter grenser. Alle boligselskapene, både borettslag og sameier, som har PBBL som  forretningsfører, kan søke om midler fra PBBL Bedre Bomiljø. Vi skal gi tilskudd til gjennomføring av ulike tiltak eller gi støtte til prosjekter som fullføres i løpet av 2022. Vårt håp er at PBBL Bedre Bomiljø kan være et lite bidrag til arbeidet med tiltak som øker trivsel og boglede rundt om i boligselskapene. Vi oppfordrer alle til å søke om midler til spennende og kreative prosjekter rundt om i boligselskapene!

Søk nå!

Søke om midler fra PBBL Bedre Bomiljø! Alle boligselskaper som har PBBL som forretningsfører, både borettslag og sameier, kan søke. Søknadsfristen for 2021 er 30. oktober. Kontaktperson er markedssjef Lars Christensen: lc@pbbl.no.