PBBL ønsker å støtte gode bomiljøtiltak rundt om i boligselskapene. - Hvert år skal vi dele ut 100.000 kroner til prosjekter eller tiltak som er gjennomført eller planlegges i boligselskapene våre og som har fokus på å skape et bedre bomiljø, forteller markedssjef Lars Christensen. - Nå inviterer vi alle boligselskapene som PBBL forretningsfører, både borettslag og sameier, til å søke om midler fra PBBL Bedre Bomiljø. Vi skal gi tilskudd til gjennomføring av ulike tiltak eller gi støtte til prosjekter som fullføres i løpet av 2019. Vi ser at mange boligselskaper er flinke til å prioritere tiltak som øker trivsel og boglede. PBBL Bedre Bomiljø er et lite bidrag til dette arbeidet. Hvert år skal vi dele ut 100.000,- kroner. Søknadsfristen for 2019 er 15. september. Vi håper på mange spennende søknader fra styrene rundt om i boligselskapene!