PBBL i samarbeid med Bratsberg Gruppen, Sørensen Maskin og Pancom Investments har signert en intensjonsavtale med Smietangen Eiendom. Samarbeidsgruppen ønsker å kjøpe Smietangen i Langesund og bygge boliger der. - Det er mye arbeid som gjenstår før vi kan legge disse boligene ut for salg, forteller markedssjef Lars Christensen ved PBBL. - Vi er svært tidlig i prosessen, men det går mot å bygge boliger som er i tråd med bebyggelsen i byen for øvrig, altså lav trehusbebyggelse. Interessen for Smietangen som boområde er åpenbart stor. Etter at PD slapp denne saken i dag, har de første interessentene allerede meldt seg, konstaterer Lars fornøyd.

  

Det øverste bildet viser Langesund med Smietangen da sommerbåten til NRK var på besøk i fjor sommer.

Begge bildene er tatt av Åsmund Tynning.