– Vannfronten omfatter fem bygg med 85 leiligheter og næringsarealer. Her snakker vi om et prosjekt til 500 millioner kroner, sier Anders Hoel, direktør ved PBBL. Prosjektet har en spektakulær beliggenhet med Bok & Blueshuset og Heddalsvannet som nærmeste nabo. – Utsikt, sol og kort vei til alt. Dette er åpenbart en av Notodden flotteste tomter, fortsetter Anders. - Arbeidet med å utvikle den gamle Jernverkstomta her i byen har pågått i mange år, derfor er det utrolig gøy at vi har klart å få på plass et realiserbart konsept med en optimal kombinasjon av bolig og næring, påpeker prosjektleder Kjell Åge Verpe ved BNG Utvikling AS. – Det er bestemt at vi setter i gang med å bygge de første næringsarealene til høsten. Jeg kan avsløre at disse planene omfatter blant annet en ny Kiwi-butikk.

Lansering til høsten

-Beboerne får med andre ord kort vei til nærbutikken, smiler Anders. - Nå skal arkitektene i gang med detaljene i det som blir første byggetrinn. Her kommer det rundt 18 leiligheter i ulike størrelser. I første etasje blir det parkeringskjeller og næringslokaler. I andre etasje blir det parkanlegg og leiligheter. På tegnebordet har vi totalt fem bygg og 85 leiligheter. Byggene får fire eller fem etasjer. Vår plan er å lansere det første byggetrinnet allerede på senhøsten. Ryktene om at PBBL er involvert i prosjektet har spredd seg i lokalmiljøet. De siste ukene har vi fått mange henvendelser fra folk som kan tenke seg en moderne leilighet ved vannet. For PBBL representerer Vannspeilet en tung og riktig satsing, selv om dette prosjektet ligger utenfor vårt kjerneområde. Vannfronten er tidenes største boligprosjekt på Notodden. Det er prestisje i å få være med på laget som skal få dette prosjektet trygt i havn. Per dag er PBBL representert i 10 kommuner i Telemark. Nå styrker vi vår stilling ytterligere i øvre del av fylket.

Ny bydel

-Vi hilser denne satsingen velkommen. Vannfronten blir både en ny og attraktiv bydel og en flott utvidelse av Notodden sentrum. Disse investeringene blir et løft for hele byen, konstaterer ordfører Gry Fuglestveit fornøyd. - Jernverkstomta har en spesiell plass i byens historie. Nå gleder vi oss til å se hva arkitektene kan få til med dette unike utgangspunktet.

På bildet: Prosjektleder Kjell Aage Verpe ved BNG Utvikling AS, ordfører Gry Fuglestveit og direktør Anders Hoel ved PBBL.