Kirkebukta Brygge byr på 25 leiligheter i det nye satsingsområdet i Kragerø. Dette området, som får Sparbygget som nærmeste nabo, har ligget brakk siden jernbanen ble lagt ned på slutten av 1980-tallet. Mange har ventet på at det, som i dag er en parkeringsplass, skal bli erstattet av moderne boliger. Kirkebukta Brygge omfatter tre bygg, hvorav to har tre etasjer, mens det siste har fire. Byggene rommer totalt 25 leiligheter. Under byggene blir det parkeringskjeller med heis opp til leilighetene. Balkonger og terrasser er vendt mot sørvest og får dermed gode solforhold.

Egen badestrand

Prosjektet byr på et bredt utvalg av leiligheter. I størrelse varierer de fra rundt 60 til 130 kvadratmeter BRA. Det er boplikt i Kirkebukta Brygge, derfor satses det på at både lokalbefolkningen og folk utenfor Kragerø ønsker å realisere drømmen om en sentrumsnær bolig rett ved sjøen. Hele området rundt prosjektet blir oppgradert. Blant annet skal det etableres en egen badestrand, promenade og bryggeanlegg for småbåter. Kjøperne i prosjektet vil selvsagt få muligheten til å kjøpe båtplass i dette bryggeanlegget.

Forkjøpsrett

Kirkebukta Brygge blir organisert som et borettslag tilknyttet PBBL. Det betyr at medlemmer av PBBL vil ha forkjøpsrett til boligene i prosjektet ved salgsstart. Planen er å lansere prosjektet til høsten.


For mer informasjon:

Ronny Jørstad
Prosjektmegler/daglig leder
41 32 08 88
rj@aktiv.no