En av dem som fikk støtte i 2019 var borettslaget Klosterhagen III i Skien, hvor de har anlagt en utendørs petanquebane og en bærhage. – Vi kaller prosjektet vårt en lekeplass for voksne, smiler styreleder Rolf Haugen. -Opprinnelig var det laget to sandkasser for små barn i laget vårt da vi flyttet inn i 2016 og 2017. De fleste i laget er voksne i sin beste alder, derfor var det nok kattene i nærområdet som hadde størst glede av disse sandkassene. Vi foreslå derfor for kommunen å erstatte dem med aktiviteter av tilsvarende god kvalitet, noe vi fikk positiv tilbakemelding på. Vårt alternativ var å opparbeide en miljøpark på deler av lagets uteareal. Miljøparken skulle omfatte en bærhage og petanquebane. Poenget var å utnytte det ubrukte potensialet i uteområdene til å fremme trivsel og aktivitet blant beboerne. Klosterhagen III ligger nær Herkules og borettslaget har en strålende utsikt ned til Hjellevannet. – Ja, her nyter vi utsikten mens vi spiller. Petanque, som minner mye om det mer kjente kulespillet boccia, er både spennende og engasjerende. Petanquebanen vår har internasjonale mål og nivået i laget er allerede høyt, humrer nestleder Helge Tankred Olsen.

Eget banelag og spilledager

-Petanquebanen har blitt veldig godt mottatt av beboerne, konstaterer styremedlem Thor Øistein Eriksen fornøyd. - Vi har fått på plass et eget banelag og kjører faste spilledager på fredager og lørdager. Da er det god stemning og mange som møtes for en vennskapelig konkurranse, en kopp kaffe og kanskje en kakebit. Petanque er et utrolig sosialt spill, så jeg er sikker på at en slik bane kunne vært en populær investering også i andre borettslag!

Mer boglede

Mange boligselskaper søkte om midler og fikk støtte til ulike prosjekter i 2019. Søknadene omfattet alt fra utsmykning av fellesarealer til utvikling av grønne møteplasser, forteller markedssjef Lars Christensen ved PBBL. Nå inviterer vi igjen alle boligselskapene som PBBL forretningsfører, både borettslag og sameier, til å søke om midler fra PBBL Bedre Bomiljø. Vi skal gi tilskudd til gjennomføring av ulike tiltak eller gi støtte til prosjekter som fullføres i løpet av 2020. Vårt håp er at PBBL Bedre Bomiljø kan være et lite bidrag til arbeidet med tiltak som øker trivsel og boglede rundt om i boligselskapene. I år skal vi dele ut 100.000,- kroner. Søknadsfristen for 2020 er 15. september. Vi oppfordrer alle til å søke om midler til spennende og kreative prosjekter rundt om i boligselskapene!

Søke om midler fra PBBL Bedre Bomiljø! Alle boligselskaper som har PBBL som forretningsfører, både borettslag og sameier, kan søke. Søknadsfristen for 2020 er 15. september. Kontaktperson er markedssjef Lars Christensen: lc@pbbl.no.

På bildet: Thor Øistein Eriksen, Helge Tankred Olsen og Rolf Haugen har skapt en lekeplass for voksne i flotte omgivelser i Klosterhagen III borettslag.