PBBL Bedre Bomiljø – Mer trivsel i boligselskapene!

Boligselskapene som er knyttet til PBBL kan søke om midler til bedre bomiljø. Søknadsfristen i år er 30. november!
tirsdag 09. november 2021

Også i år skal PBBL dele ut støtte til gode bomiljøtiltak. PBBL sin direktør Morten Borge har besøkt et av boligselskapene som tidligere har fått støtte til slike tiltak. – Midlene fra PBBL bidrar til å skape mer boglede, konstaterer leder Helge Tankred Olsen i borettslaget Klosterhagen III, som oppfordrer andre boligselskaper til å søke.

Grønne fingre

Klosterhagen III har de siste årene hatt en rekke prosjekter som har hatt som målsetting å skape økt trivsel for beboerne. Blant tiltakene som nå har kommet på plass er en utendørs petanquebane, benker og en urte- og bærhage. Borettslaget har dessuten en egen gruppe som tar seg av blomster og planter. - Det er mange med grønne fingre i dette laget, smiler Janne Hansen som leder gruppen. - Vi har allerede en rekke grøntområder som skal stelles og vannes, men har hele tiden nye prosjekter på gang. Jeg er ikke i tvil om at dette arbeidet bidrar til å gjøre det enda mer trivelig å bo i vårt borettslag.

Sosialt og spennende

Klosterhagen III ligger nær Herkules og har en strålende utsikt ned til Hjellevannet. Fra lagets petanquebane kan beboerne nyte utsikten mens de spiller. – To dager i uken samles vi til dyst ved petanquebanen, fortsetter Helge. - Petanque, som minner mye om det mer kjente kulespillet boccia, er spennende og alle kan bli med. I dag er vi nesten 20 spillere. Underveis i spillet tar vi gjerne en kaffekopp og et kakestykke. Et eget banelag sørger for vedlikehold av banen. Spillet er utrolig sosialt og det bidrar til en ekstra hyggelig tone blant beboerne. I tillegg gjør spillet at nye beboere finner seg raskere til rette i laget vårt.

Mer trivsel

Dette er tredje året PBBL deler ut midler til bedre bomiljø i boligselskapene. - Vi ser søknadene omfattet alt fra utsmykning av fellesarealer til utvikling av grønne møteplasser. Her er det bare kreativiteten som setter grenser, mener markedssjef Lars Christensen. - Nå inviterer vi igjen alle boligselskapene som PBBL forretningsfører, både borettslag og sameier, til å søke om midler fra PBBL Bedre Bomiljø. Vi skal gi tilskudd til gjennomføring av ulike tiltak eller gi støtte til prosjekter som fullføres i løpet av 2021. Vårt håp er at PBBL Bedre Bomiljø kan være et lite bidrag til arbeidet med tiltak som øker trivsel og boglede rundt om i boligselskapene. Søknadsfristen for 2021 er 30. november. Vi oppfordrer alle til å søke om midler til spennende og kreative prosjekter rundt om i boligselskapene!

Søk nå!

Søke om midler fra PBBL Bedre Bomiljø! Alle boligselskaper som har PBBL som forretningsfører, både borettslag og sameier, kan søke. Søknadsfristen for 2021 er 30. november. Kontaktperson er markedssjef Lars Christensen: lc@pbbl.no.

På bilde1:

Rolf Haugen, tidligere leder av Klosterhagen III, Morten Borge, direktør ved PBBL, og Helge Tankred Olsen, leder av Klosterhagen III.

Bilde2:

Den nye bær- og urtehagen til Klosterhagen III.

Bilde3:

Jannes Hansen leder lagets grønne gruppe.

Bilde4:

Alf Gunnar Tørre trives i grønne omgivelser.