Ordfører Robin Kåss, varaordfører Janicke Andreassen og næringssjef Øyvind Solbakken fra Porsgrunn kommune har vært på besøk i dag. De fikk en omvisning i bygget vårt, etterfulgt av en orientering om hvilke boligprosjekter som PBBL er involvert i. Vi takker for hyggelig besøk og god dialog!