Nå begynner ting å skje på byggetomta i Langesund. - Ja, entreprenør Betonmast er i gang med forberedelsene til byggestart, bekrefter ansvarlig eiendomsmegler MNEF Hanne Eriksen Davik ved PBBL. - Dette har vi ventet på, derfor inviterer vi til grilling tirsdag 25. juni klokken 17.00 på Smietangen. Den stolte pølsemakeren Hans Ole Bergby er grillsjef og han tar med seg Grenlands beste pølser. Samtidig lanserer vi et nytt byggetrinn. Smietangen II består av sjøhusene Havmøy og Eikhaug med totalt 12 flotte leiligheter i størrelse fra rundt 72 til 96 kvadratmeter BRA. Medlemmer av PBBL har forkjøpsrett til 8 av disse boligene. Frist for å melde forkjøpsrett er torsdag 27. juni klokken 12.00. 4 av boligene er unntatt boplikt. Disse blir det budrunde på fra fredag 28. juni klokken 09.00. Vi sees tirsdag til uken!