Et nytt år med nye muligheter er i gang. Kanskje du drømmer om et nytt hjem? Det er ikke alltid like lett å holde seg orientert om det som skjer i boligmarkedet i Grenland. Nettopp derfor har PBBL og Sørmegleren Telemark lansert en egen boligjakt! - Boligjakten er et skjema hvor du legger inn informasjon om hvor du har lyst til å bo og hva slags boligtype du vurderer, forklarer Jørgen Thorkildsen, daglig leder ved Sørmegleren Telemark. - Får vi inn boliger for salg som matcher dine ønsker, så blir du varslet. Vi lanserte Sørmeglerens Boligjakt i fjor. Mange av PBBL sine medlemmer har allerede benyttet seg av dette tilbudet, som selvsagt er gratis!

 

Trykk på bildet under for Sørmeglerens Boligjakt!