PBBLs unike boligprosjekt på Hovet i Porsgrunn vokser frem. Innflyttingen starter allerede i mai. Nabolaget består av 14 boliger fordelt på 6 bygg. I tillegg omfatter prosjektet et felleshus. Det er kun 1 ledig bolig igjen.

Trykk på bildet under for mer informasjon om Nabolaget!