Lanseres nå: Nytt prosjekt på Løvsjøtoppen på Heistad bestående av 9 eneboliger i rekke. Bak prosjektet står Mustad Bygg og Morgan. Vestalia blir et borettslag tilknyttet PBBL. Medlemmer av PBBL har derfor forkjøpsrett til eneboligene. Frist for å melde forkjøpsrett er fredag 21. april klokken 12.00. Velkommen til visning på byggetomta torsdag 20. april klokken 17.00! For mer informasjon - kontakt prosjektmegler Tina Vinje ved Sørmegleren Telemark avdeling Porsgrunn - tv@sormegleren.no eller 954 91 158! Du kan også melde interesse for prosjektet på www.vestalia-heistad.no!