Suksessen fortsetter! Det siste bygget i PBBL og Seltor Bolig sitt sentrumsnære prosjekt i Hovenga er klar for lansering. Doktor Munks Park Trinn III Bygg 6 omfatter kun 9 leiligheter fordelt på 3 etasjer. Medlemmer av PBBL har forkjøpsrett til dette prosjektet. Frist for å melde forkjøpsrett er mandag 13. november klokken 12.00. Totalt omfatter dette boligprosjektet 70 leiligheter. Nå i november starter innflyttingen i Byggetrinn II - 25 boliger i 2 bygg. Velkommen til salgsmøte hos PBBL onsdag 15. november klokken 18.00! For mer informasjon: Kontakt prosjektmegler Carina Slåtta ved Privatmegleren på 920 86 736 eller meld din interesse på www.doktormunkspark.no!