Endelig kan vi lansere et nytt boligprosjekt på Vallermyrene. Tollskogvegen er et lite prosjekt med totalt ni boliger. - Vi kan by på en seksmannsbolig og tre rekkehusleiligheter, forteller prosjektmegler Tina Vinje ved Sørmegleren Telemark. - I størrelse ligger seksmannsboligene på rundt 70 til 74 kvadratmeter BRA, mens rekkehusleilighetene er rundt 113 kvadratmeter BRA fordelt på to plan. Gunstige priser med innskudd fra kroner 1.270.000,- og 20 års avdragsfrihet bidrar til at prosjektet treffer bredt. Her er det boliger for både førstegangskjøpere, familier og mer voksne. Alle er velkommen til visning på byggetomta tirsdag 21. august klokken 17.00 til 18.00. PBBL sine medlemmer har forkjøpsrett til dette prosjektet. Frist for melde forkjøpsrett er torsdag 23. august klokken 12.00!