PBBL lanserer i dag det som vi har kalt for Styreskolen. - Dette er et digitalt kurs i styrearbeid som er lagt ut på Styreportalen. Kurset er tilgjengelig for alle styremedlemmer inkludert varamedlemmer, forteller jurist Vibeke Larvoll ved PBBL. - Som styremedlem gjør du en viktig jobb for dine beboere, de har gitt deg sin tillit og verdsetter jobben du gjør for dem. Styreskolen gir deg den kunnskapen du som styremedlem trenger. Det vil gjøre det lettere å ta gode beslutninger og gjøre deg mer selvsikker i styrevervet. Kursene kan gjennomføres på pc, nettbrett og mobiltelefon. Hver leksjon tar kun noen minutter å gjennomføre.


Kurset er bygd opp av ulike moduler, med korte og enkle foiler som går gjennom de mest grunnleggende sidene ved styrearbeidet. - Det skal oppleves som enkelt å bruke, enkelt å finne fram, og med et enkelt språk som får frem hovedpoengene uten å gå for mye i detalj, understreker Vibeke. - Vi tenker at dette vil egne seg godt som en innføring i styrearbeid for nye styremedlemmer. På denne tiden av året er det dessuten tid for utskifting i styrene. Ved å lansere dette nå, får dere alle en god hjelp til at nye styremedlemmer kan få en innføring i styrearbeid uten å måtte få opplæring ansikt til ansikt. Og vi håper at også mer erfarne styremedlemmer kan finne Styreskolen nyttig!