Nå lanseres Brekkeby Hage!

Endelig lanseres det første byggetrinnet av Brekkeby Hage. Her finner du 18 moderne leiligheter nær hjertet av Skien. Du har forkjøpsrett!
fredag 08. januar 2021

Nå kan du få et nytt liv i byen! Vi gleder oss over å kunne introdusere et nytt boligprosjekt nær hjertet av Skien. Brekkeby Hage blir en grønn oase på byens ærverdige skoleeiendom. Prosjektet får en helt spesiell beliggenhet midt mellom etablerte villaområder og sentrumsnære fasiliteter. Byens mange tilbud ligger kun et steinkast unna. Med moderne bolig i vårt prosjekt får du et utgangspunkt for en ny, annerledes og enklere hverdag.

18 nye hjem

Det første byggetrinnet av Brekkeby Hage består av 18 leiligheter fra 70 til 150 kvadratmeter BRA. Alle leilighetene får private balkonger eller hager. Flere av boligene blir gjennomgående med balkong på to sider. Prosjektet har mange fasiliteter. Parkeringskjeller under bakken med heis opp til leilighetene, mulighet for ladestasjoner for elbil, tilrettelegging for sykkel og flere trivelige fellesarealer med grønne rammer bidrar til å gjøre Brekkeby Hage enda mer attraktiv som ditt nye hjem.

Privatiserte hager

Prosjektet blir utsmykket med flotte fellesarealer og uteområder, som er preget av mye grønt og frodig vegetasjon. Flere av leilighetene har også naturlige privatiserte hageområder. Den arkitektoniske utformingen av de nye byggene i prosjektet er preget av respekt for Latinskolen.

Forkjøpsrett

Medlemmer av PBBL har forkjøpsrett til boligene i Brekkeby Hage. Frist for å melde forkjøpsrett er torsdag 21. januar klokken 12.00. Forkjøpsretten melder du hjemmesiden til prosjektet: brekkeby.no eller her på pbbl.no!


Vakker og verdig

Før Latinskolen flyttet til Brekkeby lå den nede i sentrum, nær Broene, hvor støyen fra sagbrukene og
fabrikkene gjorde det vanskelig for elevene å få med seg undervisningen. Ikke uten grunn husket Henrik Ibsen Skien som fossedurens og de hvinende sagbladenes by. Den gamle Latinskolen var i dårlig forfatning og elevtallet var økende. Behovet for en ny skole var åpenbar og debatten om hvor den skulle ligge raste i mange år. Valget falt på en tomt i et av byens fornemste og vakreste strøk, Brekkeby. I slutten av 1878 la den landskjente arkitekten Henrik Thrap-Meyer frem tegningene av den nye Latinskolen. Thrap-Meyer hadde også tegnet Kristiansand domkirke og Victoria Terrasse i Oslo. Den høytidelige innvielsen av Latinskolen fant sted 19. februar 1883. Bygningens eksteriør var preget av tysk nyrenessanse med kraftig markert takgesims og en prektig inngangsportal, som senere måtte fjernes for å få plass til flere klasserom. Mange regner Latinskolen som et av Skiens vakreste bygg og den har i alle år vært med på å prege byen på en positiv måte. Når området nå skal forvandles boliger blir Latinskolen det naturlige midtpunktet i byens nye kvartal.