Et godt salg og stor interesse for det nye boligprosjektet nær Porsgrunn sentrum gjør at det er gitt grønt lys for byggestart. – Dette betyr at vi kan sette i gang med å bygge 46 nye hjem rett ved Porsgrunnselva, forteller prosjektmeglerne Hanne Eriksen Davik og Atle Rex Lundgren fornøyd. Det er mer enn 13 år siden arbeidet startet med å utvikle et velkjent næringsområde øverst på Osebakken, kjent som Pappen, til et boligprosjekt. Området som er regulert til bolig er på rundt 24 mål. Beliggenhet er unik. Tomta har over 200 meter med strandlinje og ligger vendt mot vest. Den skråner ned mot elva, noe som sikrer god utsikt mot vannet for de fleste boligene. – Nå som byggetomta er ryddet for skog og de gamle bygningene er revet, så ser man endelig hvor flott utsikten er, konstaterer Hanne. - I skråningen og nede ved elvebredden er det lagt ned mye arbeid i utomhusplanen til prosjektet. Her er det planlegges blant annet en promenade, egen strand, hyggelige møteplasser og store, grønne lunger. Nå gleder vi oss til at dette skal realiseres!       

Mange valgmuligheter

I desember i fjor lanserte vi det første byggetrinnet av Osebakken Park: 26 leiligheter fordelt på to bygg. Rett før sommeren ble det neste byggetrinnet lagt ut for salg med 20 nye boliger. – Totalt skal vi altså bygge tre bygg med til sammen 46 boliger, påpeker Atle. – Det er mye å velge i. Her finner du alt fra effektive 2-romsleiligheter på 61,7 kvadratmeter til en strøken toppleilighet på 133,5 kvadratmeter BRA. Under byggene blir det parkeringskjeller med sportsboder og heis opp til leilighetene. Besøk hjemmesiden til prosjektet for å se de ledige boligene!