Direktør i PBBL, Anders Hoel, høstet positive tilbakemeldinger fra politikerne på de nye planene. - Vi har jobbet med det arkitektoniske uttrykket, samtidig som vi har hatt fokus på å skape gode hjem med romslige balkonger, utsikt og optimale solforhold. De neste to byggene av prosjektet vil bestå av totalt 65 leiligheter. Det blir ett bygg i seks etasjer og 31 leiligheter, samt ett i syv etasjer og 34 leiligheter. Går alt etter planen, så håper vi å kunne lansere det neste byggetrinnet av Frednes Brygge til høsten.