Frednes Brygge blir det neste store boligprosjektet i Porsgrunn. Bak prosjektet står Conceptor Bolig. Boligene blir organisert som et borettslag tilknyttet PBBL, noe som betyr at medlemmer av PBBL vil ha forkjøpsrett til boligene i prosjektet. Det første byggetrinnet av Frednes Brygge vil bestå av 1 bygg med 5 etasjer og rundt 24 boliger. Prosjektet får en flott beliggenhet - rett ved Porsgrunnselva, med Du Verden-Vitensenteret som nærmeste nabo. Frednes Brygge lanseres denne høsten. Prosjektmegler er Hanne Eriksen Davik - hed@pbbl.no. 

Trykk på bildet under for å melde din interesse for Frednes Brygge!