Frednes Brygge har en fantastisk beliggenhet rett ved Porsgrunnselva. Det første byggetrinnet ble raskt utsolgt da det ble lansert i september 2017. Mer enn 400 meldte sin interesse for prosjektet før byggetrinn II ble lansert i slutten av august. 43 av disse meldte forkjøpsrett, noe eiendomsmegler Hanne Eriksen Davik ved PBBL var godt fornøyd med. - Ja, interessen har vært stor. Det er åpenbart at mange har ventet på dette unike boligprosjektet. PBBL sine medlemmer hadde forkjøpsrett til dette byggetrinnet. Da fristen for å melde forkjøpsrett gikk ut, var det artig å se at medlemmer med ansiennitet helt fra 1952 ønsket seg et nytt hjem på Frednes Brygge. Nå er 22 av 33 leiligheter solgt. - Dette salgstallet er så høyt at vi har gitt grønt lys for byggestart både for Frednes Brygge II og III, smiler styreleder Anders Hoel ved Heimgard Bolig, som eier prosjektet sammen med PBBL. - Som kjent er det planlagt et nytt bygg ved siden av det lanserte Frednes Brygge II. I Frednes Brygge III blir 30 nye leiligheter. For oss er det en absolutt fordel at vi kan bygge II og III samtidig. Nå setter vi fart i arbeidet med å få Frednes Brygge III ut i markedet!

De ledige leilighetene på Frednes Brygge II finner du på hjemmesiden: frednesbrygge.no 

På bildet:

Anders Hoel, styreleder ved Heimgard Bolig, Hanne Eriksen Davik, eiendomsmegler ved PBBL, og Lars Christensen, markedssjef ved PBBL.