Det første byggetrinnet av Frednes Brygge ble en suksess og i mars flyttet kjøperne inn i sine nye leiligheter. - Vi gleder oss over at det neste byggetrinnet snart er klart for lansering, smiler prosjektmegler Hanne Eriksen Davik ved PBBL. - Allerede har rundt 350 meldt interesse for det nye byggetrinnet. Planen er å lansere Frednes Brygge II i august med forkjøpsrett for PBBL sine medlemmer. Trinn II består av ett bygg med 32 moderne leiligheter i størrelse på mellom 69 og 108 kvadratmeter. De fleste boligene blir gjennomlyste og får to balkonger. Vi vurderer dessuten om vi skal legge ut en toppleiligheter på rundt 190 kvadratmeter over to plan med to balkonger - eller om denne bør deles i to boliger. Foran prosjektet blir det et bryggeanlegg. Vi håper å kunne tilby de fremtidige beboerne mulighet for kjøp av båtplass her.

Bak Frednes Brygge står Porsgrunn Bolig, som igjen er eid av PBBL og Heimgard Bolig.

På bildet: Prosjektmegler Hanne Eriksen Davik ved PBBL, Yngve Åkvåg, daglig leder ved Heimgard Bolig, Frederic Kristoffersen styremedlem Heimgard Bolig og Morten Borge, direktør ved PBBL.