Det er lenge siden det sist ble lansert et nytt prosjekt i Brevik, men nå kommer Brevik Terrasse på den gamle skoletomta! Prosjektet består av totalt 28 boliger fordelt på to firemannsboliger og to leilighetsbygg med 10 enheter i hver. Beliggenheten sikrer flotte solforhold og mange av boligene får strålende utsikt til sjø. Leilighetsbyggene får fire etasjer. I størrelse varierer boligene fra rundt 80 til over 140 kvadratmeter. Prosjektet er organisert som et borettslag tilknyttet PBBL. Prosjektmegler er Bjørn Johnson ved Best Eiendomsmegler. Planen er å lansere det første byggetrinnet på nyåret. Allerede nå kan du melde interesse!

På bildet fra byggetomta: Daglig leder Skule Wærstad ved Porsgrunn Utvikling, prosjektmegler og daglig leder ved Best Eiendomsmegler Bjørn Johnson, markedssjef Lars Christensen ved PBBL og daglig leder Arve Haugseter ved FIHA Holding.