På fredag ble den siste ledige leiligheten i Doktor Munks Park Trinn III solgt. Prosjektet til Seltor Bolig og PBBL består av hele 70 boliger fordelt på 6 bygg. Doktor Munks Park har vært en stor suksess for samarbeidspartnerne. Byggingen av det siste byggetrinnet har dessuten kommet langt og alt går etter planen. Utbyggerne kunne i forrige uke feire kranselag med entreprenør Seltor og deres underleverandører. Med dette settes en hyggelig sluttstrek for et av de største boligprosjektene i Hovenga dette tiåret.

På bildet: Knut Rugtvedt, Teknisk sjef ved PBBL, prosjektmeglerne Carina Slåtta og Thomas André Hansen ved Privatmegleren og prosjektleder Magnus Godaker ved Seltor Bolig.