Generalforsamlingen ble avholdt i luftige og solfylte forhold på Verftet - tidligere Porsgrunn Mekaniske Verksted. På nedsiden av administrasjonsbygget var det godt med plass, slik at delegatene på generalforsamlingen kunne holde trygg avstand til hverandre. Avtroppende styreleder Thor Fjellvang ledet generalforsamlingen. Han benyttet tidlig anledningen til å takke Anders Hoel, som gikk av som direktør 1. mai, for 18 års innsats i PBBLs tjeneste. Samtidig ønsket han den nye direktøren, Morten Borge, lykke til med jobben. Selv overlot Fjellvang stafettpinnen som styreleder til Anne Tilly Bagås, som har vært nestleder i styret de to siste årene. Bagås har bakgrunn som både eiendomsmegler, jurist og sykepleier - og jobber i dag i Porsgrunn kommune. Med seg i styret får hun Gjertrud Eide, som ble gjenvalgt og Geir Olav Ryntveit, som er ny,  i tillegg til Merethe Solstad, Kjell Øino, Geir Vala og Ranveig Johnsen, som ikke var på valg.

På bilde1:

Anders Hoel, tidligere direktør PBBL, Thor Fjellvang, tidligere styreleder PBBL, Anne Tilly Bagås, nyvalgt styreleder PBBL og Morten Borge, direktør PBBL.

På bilde2:

Gjertrud Eide, som ble gjenvalgt som styremedlem i PBBL, og Geir Olav Ryntveit, som er ny i styret.