13 nye boliger på Smietangen

I mai lanseres to nye sjøhus på Smietangen, Galicia og Vigør, med 13 nye hjem. Fire av boligene er uten boplikt. PBBL sine medlemmer vil ha forkjøpsrett.
mandag 18. april 2022

De nye byggene blir de siste over parkeringsanlegget på Smietangen. - Dermed har vi nådd en ny milepæl i dette prosjektet, konstaterer eiendomsmegler Hanne Eriksen Davik ved PBBL. Det bygges for fullt på Smietangen. De to første byggetrinnene ble ferdigstilt i fjor og beboerne her har funnet seg godt til rette. Entreprenøren, Peab, er nå godt i gang med de fem byggene i byggetrinn tre og fire: Bahia, Cementine, Cabo Frio, Ceara og Amazonas. – Så langt i 2022 har det vært mange salg og stor interesse for de ledige leilighetene, konstaterer Hanne. - Nå er det kun en ledig bolig igjen i både Bahia, Cabo Frio og Amazonas, derfor passer godt å kunne lansere 13 nye leiligheter!


Galicia

Sammen byr sjøhusene Galicia og Vigør på fem ulike boligtyper med mange spennende planløsninger. – Sjøhuset Galicia får tre etasjer med tre leiligheter i hver. Den minste leilighetstypen er 54 kvadratmeter BRA, deretter har vi en type på 72,9 kvadratmeter BRA. Den største er på 86,1 kvadratmeter BRA. Dette bygget blir liggende vendt mot vest og Kongsåsen, noe som sikrer både utsikt og godt med sol.

Vigør

Det minste av de nye byggene, sjøhuset Vigør, består av kun fire leiligheter fordelt på to etasjer. - Det blir to størrelser: 67,9 og 95,8 kvadratmeter BRA. De minste leilighetene får balkonger og utsikt vendt mot sør, mens de største boligene får to balkonger. Totalt fire av boligene i Galica og Vigør vil være uten boplikt.

Forkjøpsrett

I likhet med de andre byggetrinnene, vil PBBL sine medlemmer har forkjøpsrett til de nye boligene ved lansering. – Endelig dato for lansering er ennå ikke satt, men det blir i løpet av mai, påpeker Hanne.