Undertegnede søker med dette om kjøp av andel i dette prosjektet. Søknaden er ikke bindende før en event.kjøpekontrakt er signert. Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsannsienitet i PBBL. Medlemskap kan tegnes hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap.

Prosjekt: Solsvingen

Ønsker bolig nr. ( i nummerert rekkefølge). Eks: 1A, 1B, 2B, 4A
Medlemskap
Kontaktinformasjon
Adresse, postnummer og sted