Våre tjenester

PBBL er en av Telemarks største aktører innen forretningsførsel for boligselskaper. Vi er forretningsfører for mer enn 290 boligselskaper med rundt 7000 boliger  i 11 kommuner.


Vi utfører blant annet følgende oppgaver:

  1. Innkreving av felleskostnader
  2. Løpende bokføring
  3. Årsregnskap og alle nødvendige regnskapsoppgaver
  4. Håndtering av revisor (for boligselskaper med revisjonsplikt
  5. Tredjepartsopplysninger for seksjonene/andelene
  6. Lønn
  7. Innfordring ved mislighold av felleskostnader
  8. Styreportal

Tor Rådstoga, leder PBBL Økonomi