Smietangen

Smietangen har en strålende beliggenhet - med en unik nærhet til sjøen. Første byggetrinn består av 32 boliger med og uten boplikt. Innflyttingen starter sommeren 2021!
Areal
Fra 55,9 til 179,9 kvadratmeter BRA m²
Antall enheter
32 i første byggetrinn
Boligtype(r)
Leiligheter

Litt om prosjektet

Smietangen blir en ny bydel i vakre Langesund. Her skal et gammelt industriområde forvandles til rundt 120 boliger, strandpromenade, brygger og grønne lunger. Under bakken blir det bygd et eget parkeringsanlegg. Det er bestemt at opp til 30 prosent av leilighetene på Smietangen blir unntatt boplikt. Smietangen er et samarbeidsprosjekt mellom Heimgard Bolig, Sørensen Maskin og PBBL. Prosjektet blir tegnet av SPIR Arkitekter. Smietangen blir delt opp i flere byggetrinn. Det første byggetrinnet består av 32 boliger og består av 3 bygg: SPIRET med 22 leiligheter fordelt på 10 etasjer. Sjøhuset Terneskjær med 6 leiligheter fordelt på 4 etasjer. Sjøhuset Kraakerø med 4 leiligheter fordelt på 2 etasjer. Alle disse byggene ligger i den nordøstlige delen av Smietangen. SPIRET er Smietangens signalbygg. Her finner du leiligheter fra 55,9 til 179,9 kvadratmeter BRA. Sjøhuset Terneskjær er det røde bygget nærmest sjøen. Dette har 4 etasjer og 6 leiligheter i størrelse fra 62,2 til 138,3 kvadratmeter BRA. Sjøhuset Kraakerø ligger over parkeringsanlegget og er et bygg med 2 etasjer. Her er det 4 leiligheter som alle er på 95,8 kvadratmeter BRA.