Smietangen II

Nå lanserer vi et nytt byggetrinn av de unike prosjektet i Langesund. Smietangen II består av to sjøhus med tilsammen 12 leiligheter. Salget av boligene er i gang!
Pris Fra kr 3.740.000,- til 6.840.000,-
Fellesutgifter Fra kr 8.100,- til 12.630,-
Fellesgjeld Fra kr 1.870.000,- til 3.420.000,-
Antall enheter 12
Boligtype(r) Leiligheter
Eieform Andel

Litt om prosjektet

Vi gleder oss over å kunne lansere et nytt byggetrinn av Smietangen. Det nye byggetrinnet består av sjøhusene Havmøy og Eikhaug, som hver har 6 leiligheter. I størrelse er boligene fra rundt 72 til 96 kvadratmeter BRA. 8 av boligene har boplikt. 4 av boligene er unntatt boplikt.

Om sjøhuset Havmøy

Bygget på kaikanten mot sundet, sjøhuset Havmøy, består av 6 boenheter fordelt på 3 etasjer. Bygget preges av store vindusfelt og skyvedører ut mot generøse vestvendte balkonger og franske balkonger mot sundet i øst. Bygget er satt sammen av to bygningsvolum med spisse saltak. Bygningsvolumene har ulike farger og takmaterialer som skiller dem fra hverandre og er med på å gi variasjon til bygget og området. Bygningsvolumene er forskjøvet i forhold til hverandre, noe som gjør at alle leilighetene har fasade mot
alle fire himmelretninger. Leilighetene i den øverste etasjen vil dra nytte av saltakets høyde og få ekstra stor takhøyde i oppholdsrommene. Adkomst til leilighetene løses i et felles trappehus med heis. 2 av boligene i Havmøy er unntatt boplikt.

 

Om sjøhuset Eikhaug

Bygget på p-lokket, Eikhaug, består av 6 boenheter fordelt på 3 etasjer. Bygget har et bryggemotiv med spisst saltak og møneretning parallelt med sundet. Det er lagt vekt på å videreføre materialbruk, åpninger i fasaden og fargepalett som er typiske for Langesund. Fasaden er kledd i en malt trekledning med varierende bredder i en tradisjonell farge. Leilighetene i den øverste etasjen vil dra nytte av saltakets høyde og få ekstra stor takhøyde i oppholdsrommene. Adkomst til leilighetene løses i et felles trappehus med heis. Adkomst til bygget skjer via lokk over parkeringsanlegg. Lokket over parkeringsanlegget er tilgjengelig via trapp i nord eller heis fra parkeringsanlegget.


Visning

Velkommen til en hyggelig prat og grilling med den stolte pølsemakeren Hans Ole Bergby tirsdag 25. juni klokken 17.00!

Kontakt megler

Hanne Eriksen Davik

Ansvarlig eiendomsmegler MNEF

hed@pbbl.no

90 54 56 09