Smietangen 5

I mai lanseres 13 nye leiligheter i det populære prosjektet i Langesund. Boligene er fordelt på to sjøhus kalt Galicia og Vigør. Disse byggene blir de siste over parkeringsanlegget på Smietangen.
Areal
Fra 54,0 til 95,8 kvadratmeter BRA m²
Antall enheter
13
Boligtype(r)
Leilighetsbygg

Litt om prosjektet

Det bygges for fullt på Smietangen. De to første byggetrinnene ble ferdigstilt i fjor og beboerne her har funnet seg godt til rette. Entreprenøren, Peab, er nå godt i gang med de fem byggene i byggetrinn tre og fire: Bahia, Cementine, Cabo Frio, Ceara og Amazonas. Så langt i 2022 har det vært mange salg og stor interesse for de ledige leilighetene. Nå er det kun en ledig bolig igjen i både Bahia, Cabo Frio og Amazonas, derfor passer godt å kunne lansere 13 nye leiligheter.


Galicia

Sammen byr sjøhusene Galicia og Vigør på fem ulike boligtyper med mange spennende planløsninger. Sjøhuset Galicia får tre etasjer med tre leiligheter i hver. Den minste leilighetstypen er 54 kvadratmeter BRA, deretter har vi en type på 72,9 kvadratmeter BRA. Den største er på 86,1 kvadratmeter BRA. Dette bygget blir liggende vendt mot vest og Kongsåsen, noe som sikrer både utsikt og godt med sol.

Vigør

Det minste av de nye byggene, sjøhuset Vigør, består av kun fire leiligheter fordelt på to etasjer. Det blir to størrelser: 67,9 og 95,8 kvadratmeter BRA. De minste leilighetene får balkonger og utsikt vendt mot sør, mens de største boligene får to balkonger. Totalt fire av boligene i Galica og Vigør vil være uten boplikt.


Forkjøpsrett

I likhet med de andre byggetrinnene, vil PBBL sine medlemmer har forkjøpsrett til de nye boligene ved lansering. Endelig dato for lansering er ennå ikke satt, men det blir i løpet av mai.

Kontakt megler

Hanne Eriksen Davik
hed@pbbl.no

90 54 56 09