Banner Minimer

Enter Title Minimer

Økonomiavdelingen

 

Økonomisjef ved PBBL, Tor Rådstoga.

PBBL - Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag er en av Telemarks største innen forretningsførsel for boligselskap. I dag forretningsfører vi mer enn 270 boligselskaper. Over tid har vi opparbeidet oss et solid rykte og bred kundeportefølje, og samarbeider med alt fra små utbyggere til landsdekkende konsern. Økonomiavdelingen ved PBBL består av 11 medarbeidere.      

 

Vi tilbyr:

  • Løpende bokføring.

  • Årsregnskap.

  • Produksjon av likningsoppgaver (må leveres skatteetaten ved flere enn 9 seksjoner). Oppgavene overføres skatteetaten elektronisk, med papirforsendelse til seksjonseier.

  • Halvårsrapport.

  • Budsjettforslag.

  • Fakturering av felleskostnader – ”gammeldags giro” eller avtalegiro (den enkelte seksjonseier bestemmer).

  • Tvangsinnfordring av felleskostnadene hvis det er nødvendig.

  • Lønnshåndtering av styrehonorar, og annen ”smålønn”.

  • Tilgang på styreportal slik at styret i sameiet kan arbeide helt elektronisk, hvis styret ønsker det.

  • Oppdatering av Brønnøysund når det skjer endringer, med for eksempel styrets sammensetning.